Disclaimer

Deze website biedt aan bezoekers hiervan informatie over haar producten en diensten en daaraan gerelateerde onderwerpen. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten.

My Value kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de website en staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. My Value aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert My Value dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Copyright my Value

Alle rechten voorbehouden. Het is toegestaan om de inhoud van deze website te bekijken, te bewaren, uit te printen, te reproduceren en te verspreiden voor niet-commerciële doeleinden. Voorwaarde bij verspreiding is dat de inhoud hiervan niet gewijzigd wordt en de disclaimer en deze copyrightverklaring worden toegevoegd.

Velen zijn u reeds succesvol voorgegaan