Real time online onderzoek

Real time online onderzoek betekent dat u direct nadat uw klant de online enquête heeft ingevuld, u de resultaten van uw online onderzoek real time bekijken. Dit geeft u de mogelijkheid snel en efficiënt te reageren en in te spelen op de wensen van uw doelgroep.

De onderzoek resultaten en analyses worden op een grafisch aantrekkelijke wijze aan u gepresenteerd. Door de gebruiksvriendelijkheid en logische opbouw van de my Value monitor, krijgt u direct een helder beeld van uw situatie. U bepaalt wie er binnen uw organisatie toegang krijgt tot welke resultaten van de my Value monitor d.m.v. het toekennen van een unieke login.

Als leidraad voor de online vragenlijst wordt regelmatig gebruik gemaakt van de marketing P´s. Wij vullen deze P´s graag aan met de P van Passie, omdat we denken dat passie een belangrijke plaats inneemt in de belevingswereld van uw klant.

Velen zijn u reeds succesvol voorgegaan