Uw klant vertelt

Uw klant krijgt de gelegenheid om zijn mening te geven over uw product of dienstverlening. Hierdoor bent u in staat gerichte acties te ondernemen ter verbetering van uw product of dienst, waardoor het beter aansluit op het wensenpakket van uw doelgroep.

Door middel van het invullen van een online enquête, die slechts enkele minuten in beslag neemt, worden de ervaringen van uw klant in kaart gebracht.

Uit de praktijk is gebleken dat meer dan 40% van uw klanten die de enquête toegezonden krijgt, deze gelegenheid aangrijpt om zijn mening te geven.

De volgende factoren spelen een belangrijke rol bij deze hoge respons:

  • Uw klant bepaalt zelf wanneer hij de enquête invult.
  • De betrokkenheid van uw klant is hoger naarmate de tijd, die tussen de beleving van uw product/dienstverlening plaatsvindt en het invullen van de enquête, kort is (24h)
  • Het online invullen van de enquête neemt slechts enkele minuten in beslag.
  • De mate van emotionele betrokkenheid tot uw product en/of dienstverlening nodigt uit tot invullen.

Velen zijn u reeds succesvol voorgegaan