Privacy

Persoonlijke gegevens die via deze website aan My Value worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven, worden deze gegevens niet gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van My Value. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Velen zijn u reeds succesvol voorgegaan